OM Chanting

OM je univerzálním zvukem stvoření, nejvyšší a nejčistší vibrací, která existuje.

OM Chanting je starověká bezplatná skupinová technika, která využívá transformační síly OM, aby aktivovala sebeharmonizující potenciál účastníků a očistila okolní prostředí až v okruhu 2 kilometrů.

OM Chanting také přivádí lidi dohromady, aby sloužili druhým. Je jako modlitba, pozitivní vibrace OM mohou být nabídnuty těm, kdo je potřebují.

  • vytváří silnou léčivou energii využívajíc prvotní vibraci OM, která v těle probouzí přirozený léčebný proces
  • očišťuje a pozvedá všechny úrovně: mentální, emocionální, fyzickou, duchovní a duševní
  • transformuje negativitu v pozitivní energii
  • transformuje auru v čisté světlo
  • napomáhá duchovnímu růstu a odstraňuje překážky na naší duchovní cestě
  • očišťuje a pozvedá vibraci okolního prostředí
  • podporuje léčení na dálku
  • vytváří více míru, radosti a lásky ve světě
  • vytváří Padaseva Bhakti (služba Lotosovým nohám Božství / služba potřebám druhých)

OM Chanting je jednou z technik Atma Kriya Yogy, o které se můžete více dozvědět

zde: ATMA KRIYA YOGA

 

Najděte OM Chantingový kruh ve své blízkosti:

FACEBOOK / OM Chanting kruhy v ČR

 

POSLECHNĚTE SI OM CHANTINGOVÝ KRUH: