VĚDOMOSTI

Vědomosti předávané Paramahamsou Vishwanandou nám pomáhají uvědomovat si, kým skutečně jsme, odkud pocházíme a jaký je opravdový účel naší lidské existence.

“Mysl je přítelem toho, kdo ji zkrotil. Ale těm, jejichž mysl je neovládnutá, se stává nejhorším z nepřátel.”

Bhagavadgíta

MISTROVY VĚDOMOSTI

Paramahamsa Vishwananda je plně božsky realizovaný Mistr a Boha důvěrně zná prostřednictvím přímé zkušenosti. Jeho praktický a realistický způsob odhalování a sdílení hlubších pravd a záhad zmíněných ve starodávných posvátných písmech činí Jeho knihy a rozmluvy dostupné a pochopitelné pro kohokoliv.

Vědomosti jsou pro živoucí bhakti důležité. Ukotví v nás porozumění cestě, inspiraci žít, milovat a postupně růst. Vědomosti proměňují zkušenosti v moudrost.

BHAGAVADGÍTA

Bhagavadgíta odhaluje pravdu pravé spirituality v pouhých sedmi stech verších. Obsahuje vše, co potřebujete vědět o tom, jak dosáhnout sebepoznání i poznání Boha prostřednictvím bhakti – cesty oddanosti.

Bhagavadgíta poskytuje duchovním hledajícím mapu vedoucí ke zdroji samotného Božství. Jednoduché a zároveň vytříbené komentáře Paramahamsy Vishwanandy přivádějí tento nadčasový rozhovor k životu a ukazují nám, jak žít její moudrost v každodenním životě.

SRIMAD BHAGAVATAM STORIES

ŠRÍMAD BHÁGAVATAM

Toto nadčasové posvátné písmo otevře vaše srdce božské lásce. Je naplněné povzbudivými příběhy o tom, jak Nejvyšší Pán znovu a znovu přichází na Zemi, aby se mohl potkávat se svými oddanými v nejrozlišnějších podobách vztahů.

Paramahamsa Vishwananda vybral z původních 18 000 veršů ty nejkrásnější z příběhů. Jeho zasvěcené komentáře odhalí jejich skrytý význam a objasní, jak si vzít k srdci vědomosti z nich nabyté a postoupit tak na vlastní duchovní cestě.

PROHLUBTE SVÉ VĚDOMOSTI

Mysl často pokládá otázky a potřebuje mít ve všem jasno, aby se mohla otevřít novým myšlenkám. Cesta Bhakti Margy není o naplňování mysli, ale o dodávání jí dostatečného množství vědomostí tak, aby byla dostatečně dobře zaměřena na správné věci a tím se mohla povznést nad svá vlastní omezení.