VĚDOMOSTI

Vědomosti předávané Paramahamsou Vishwanandou nám pomáhají uvědomit si, kým skutečně jsme, odkud pocházíme a jaký je skutečný účel naší lidské existence.

“Mysl je přítelem člověka, který ji mistrovsky ovládl. Ale pro člověka, jehož mysl je nekontrolovaná, se stává nejhorší z nepřátel.”

Bhagavad Gītā

ĚDOMOSTI OD MISTRA

Paramahamsa Vishwananda je osvícený Mistr, který dosáhl plného uvědomění Boha a na základě přímé zkušenosti Ho důvěrně zná. Díky jeho praktickému a realistickému způsobu odhalování a sdílení hlubších pravd a mystérií ze starodávných posvátných písem jsou Jeho knihy a promluvy přístupné a srozumitelné všem.

Vědomosti jsou pro prožívání bhakti důležité. Poskytují nám základy k pochopení cesty a inspiraci pro život, lásku a postupný růst.Vědomosti proměňují zkušenosti v moudrost.

 

BHAGAVAD GĪTĀ

Bhagavad Gītā odhaluje pravdu o skutečné duchovnosti v pouhých sedmi stech verších. Obsahuje vše, co potřebujete vědět o tom, jak dosáhnout poznání pravého Já i poznání Boha prostřednictvím bhakti, cesty oddanosti.

Bhagavad Gītā poskytuje duchovním hledajícím mapu vedoucí ke zdroji samotného Božství. Jednoduché a zároveň vytříbené komentáře Paramahamsy Vishwanandy přivádějí tento nadčasový rozhovor k životu a ukazují nám, jak žít její moudrost v každodenním životě.

 

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM

Toto nadčasové posvátné písmo otevírá srdce božské lásce. Je plné dojemných příběhů o tom, jak nejvyšší Pán znovu a znovu přichází na Zemi, aby se mohl potkávat se svými oddanými v nejrůznějších vztazích.

Paramahamsa Vishwananda vybral z původních 18 000 veršů ty nejkrásnější příběhy. Jeho zasvěcené komentáře odhalují skrytý význam těchto příběhů a ukazují, jak si vzít poznatky k srdci a pokročit na své duchovní cestě.

PROHLUBTE SVÉ VĚDOMOSTI

Mysl často pokládá otázky a potřebuje mít ve všem jasno, aby se mohla otevřít novým myšlenkám. Cesta Bhakti Margy není o zahlcování mysli. Jde o to dát mysli dostatek vědomostí, aby si stanovila jasný cíl, a zaměřit mysl na správné věci, aby se povznesla nad svá omezení.