PODPORA

Mise Bhakti Margy je převážně financována z velkorysých darů lidí, jejichž srdce otevřel Paramahamsa Vishwananda a jeho učení. Díky nezištným darům můžeme organizovat mnoho bezplatných programů a událostí a tím pomoci i dalším lidem zažít božskou lásku. Pokud se vám líbí co děláme, můžete nás podpořit finančním darem.

V DÁVNÝCH DOBÁCH

V dávných časech se ášramy snažily být co nejvíce soběstačné. Král a místní lidé na ně také přispívali, protože věděli, že všechny modlitby a rituály prováděné v ášramech prospívají i jim.

Pozitivní zásluhy vznikají, když jsou každodenní modlitby a práce vykonávány s myslí upřenou na Boha a jsou vděčně a nesobecky nabízeny Pánu. Požehnání, která z nich plynou jsou přístupná všem, kteří se podílejí na prosperitě ášramu.

Kdysi dávno byly za největší dar považovány krávy, ale v dnešní moderní době je nejvíce potřeba vaše finanční podpora. Vybrané finanční prostředky umožňují, aby mise Bhakti Marga soužila pro dobro lidstva. Vaší podpory si velmi vážíme.

Finanční podpora

Číslo účtu: 1081081096/5500
Banka: Raiffeisen Bank

Při zasílání darů a dotací prosíme, uveďte pro identifikaci Vaše jméno.

Dary a příspěvky na činnost jsou daňově odečitatelné položky. (Pro fyzické osoby dle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu, pro právnické osoby dle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu. Na vyžádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely (finance@bhaktimarga.cz)

Séva (nezištná služba)

Pokud máte nějaká nadání, dovednosti nebo nápady, které by nám mohly pomoci vylepšit způsob, jakým šíříme poselství a misi Paramahamsy Vishwanandy, budeme rádi, když nás kontaktujete.

DALŠÍ ZDROJE VOLNĚ K DISPOZICI

Online Daršan

S PV

Vhledy Mistra

týdně

Kirtan s Mistrem

měsíčně

Série učení

ponořte se hlouběji do posvátných písem

KIRTAN
SESSIONS

měsíčně

Otázky a odpovědi (Q&A) s Mistrem

Sledujte na FB

Zkušenosti s Mistrem

Sdílení zážitků

Denní modlitby

ranní a večerní árati

Online Daršan

S PV

Vhledy Mistra

týdně

Otázky a odpovědi (Q&A) s Mistrem

Sledujte na FB

Kirtan s Mistrem

měsíčně

Série učení

ponořte se hlouběji do posvátných písem

KIRTAN
SESSIONS

měsíčně

Zkušenosti s Mistrem

Sdílení zážitků

Denní modlitby

ranní a večerní árati