Impressum

 

Stránky bhaktimarga.cz provozuje:

Bhakti Marga Organization CZ, z.s., zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové dne 19. října 2019, oddíl L, vložka 14227.

IČ: 08560536

Petříkovice 3

Mladoňovice

53821

Kontaktní údaje správce jsou:

Iva Čenovská

Petříkovice 3

Mladoňovice

53821

czech@bhaktimarga.cz

 

Odmítnutí odpovědnosti

Bhakti Marga Czech se snaží zajistit, aby informace na našich webových stránkách byly vždy správné a aktuální, a změny nebo doplnění těchto informací budou čas od času provedeny bez předchozího upozornění. Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, nad kterými nemá společnost Bhakti Marga Czech žádnou kontrolu. Tyto odkazy pouze umožňují přístup k používání obsahu třetích stran v souladu s platnými právními předpisy. Bhakti Marga Czech však nemůže převzít žádnou odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřebírá Bhakti Marga Czech žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Při prvním odkazu na jinou webovou stránku společnost Bhakti Marga Czech zkontrolovala externí obsah, aby zjistila, zda by mohl vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti. Jakmile bude zjištěno, že určitá nabídka, na kterou byl odkaz poskytnut, zakládá občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost, bude odkaz na tuto nabídku neprodleně odstraněn, pokud to bude technicky možné a přiměřené. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Autorská práva

Design webových stránek i obsahové příspěvky, včetně všech jejich částí, jako jsou texty a obrázky, jsou chráněny autorským právem. To platí zejména pro texty, obrázky, grafiku, zvukové, video nebo animační soubory, včetně jejich uspořádání na webových stránkách. V těchto souborech nelze provádět žádné změny. Jakákoli reprodukce nebo použití mimo úzký rámec autorských práv není bez povolení povoleno. Přenos obsahu webových stránek třetím stranám za úplatu není povolen.

Alternativní řešení sporů

Evropská komise poskytuje online platformu pro mimosoudní řešení sporů (platforma ODR), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.

Nejsme ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími soudy.