PARAMAHAMSA VISHWANANDA

Paramahamsa Vishwananda je osvícený Mistr, který žije v jednotě s Bohem. Jeho cílem je pomoci každému, aby zažíval tento vztah k Bohu ještě v tomto životě. Proto je Paramahamsa Vishwananda tak výjimečný.

“Spoléháte-li na svou vlastní sílu, můžete dosáhnout určité úrovně duchovního pokroku, ale k uvědomění Nejvyššího, k úplné proměně v Boží světlo, potřebujete milost Mistra. Dokud se Mistr neobjeví, není to možné.​​”

Paramahamsa Vishwananda

ZAKLADATEL BHAKTI MARGY

Paramahamsa Vishwananda zosobňuje mnoho aspektů mistrovství, které Ho osobně i společensky odlišují jako živoucí projev bhakti. Je vaiṣṇavským ācāryou (učitelem), mistrem Kriya Yogy, zakládajícím ācāryou, satguruem a vedoucím představitelem Bhakti Margy a jejího poslání.

Paramahamsa Vishwananda je hnací silou a inspirací pro všechno, co mise Bhakti Margy dělá ve službě lidstvu. Skrze jedinečné propojení prvků různých tradic nám nabízí osvědčenou cestu a podporu, jak nakonec dosáhnout skutečného uvědomění Boha.

TECHNIKY, KTERÉ VÁS PROMĚNÍ

Paramahamsa Vishwananda nabízí dobře propracovanou cestu a osvědčené nástroje, které probouzejí moudrost srdce a spojují vás s Božstvím. Tyto techniky vám pomohou prožívat bhakti v každodenním životě tím, že si vypěstujete hluboce osobní vztah s Bohem.

Tuto jedinečnou paletu duchovních technik nikde jinde nenajdete. Jsou zde proto, aby pozvedly lidstvo prostřednictvím pěstování bhakti: lásky a oddanosti k Bohu. Prozkoumejte je všechny, abyste objevili tu, která je vám nejbližší.

SETKEJTE SE S MISTREM

Potkat žijícího Mistra a satgurua je mimořádně vzácnou a jedinečnou příležitostí. Ať už vás zaujme Jeho bezpodmínečná láska, hluboká moudrost nebo Jeho vrozené mistrovství, setkání s Ním není náhodné. Je to zážitek, který probouzí vaši duši.

Paramahamsa Vishwananda zasvětil svůj život službě lidstvu a je dostupný mnoha způsoby. Každý okamžik, který v Jeho přítomnosti strávíte, je vzácný a tak ho využijte, dokud můžete.

VHLEDY MISTRA

Paramahamsa Vishwananda navazuje na starodávnou tradici poskytování odpovědí na otázky v rámci blízkých setkání s lidmi. Nazývají se satsaṅgy, neboli duchovní rozpravy. Je velice vzácné mít tak blízký přístup k žijícímu Mistrovi a satguruovi a mít příležitost se od Něj učit.

KĪRTAN S MISTREM

Ve vztahu mezi milujícím a milovaným existuje pouze jeden prožitek, jedna motivace a jen jedna realita – jen láska. Zapojte se, zpívejte, tleskejte, tančete. Dovolte si být svobodní.

NADČASOVÁ MOUDROST

Učit se od skutečného Mistra je nesmírně cenné a slovy nepopsatelné. Jeho humor a věcný přístup vás přivede k novému uvědomění si sebe sama, svého cíle a svého místa ve světě. Nadčasová moudrost, kterou sdílí, činí i složitá témata praktickými a aktuálními pro naši moderní dobu.

V průběhu let poskytl Paramahamsa Vishwananda hluboké komentáře k základním védským posvátným písmům, jako je Bhagavad Gītā, Śrīmad Bhāgavatam a Guru Gītā.