RITUÁLY

Paramahamsa Vishwananda nám ukazuje, jak si vybudovat živý, láskyplný vztah s Bohem. Důvěrné spojení s Pánem můžete zažít, když budete zpívat Boží jména a s láskou konat oddanou službu.

“Oddaný by měl uctívat konkrétní podobu nejvyššího Pána, kterou považuje za nejpřitažlivější.”

Śrīmad Bhāgavatam

MILUJÍCÍ A MILOVANÝ

Pokud jsme na duchovní cestě, je to proto, že nás náš milovaný Pán volá, aby nám připomněl náš věčný vztah s Ním.

Prostřednictvím zpívání Jeho Božího jména a nabízením oddaného uctívání, které vykonáváte s láskou, Ho můžete pozvat, aby se stal součástí vašeho života. Tímto způsobem si budete užívat ten nejvyšší vztah milujícího a milovaného.

Toto znamená žít bhakti.

 

RITUÁLY

V hinduistické tradici se říká: „Pokud věříte, že kámen je kamenem, bude kamenem. Pokud však věříte, že je to Bůh, stane se Bohem.” Oddaná služba prováděná s pevnou vírou přivolává do božstva Boží přítomnost.

Prostřednictvím rituálu uctívání zvaného pūjā můžeme zakusit sladkost péče o Božství jako o milovanou osobu. Koupání, oblékání a krmení milovaného božstva vaším vlastním jedinečným stylem vám umožní vyjádřit svou lásku a vychutnat si intimitu společně strávené posvátné chvíle.

VÉDSKÉ RECITACE

Saṅskṛt je jazyk založený na vibracích a je používán v rituálech a modlitbách již tisíce let. Vibrační frekvence, které vznikají při zpívání manter v saṅskṛtu , uklidňují mysl a přenáší vás do srdce, kde sídlí Božství.

Každé Boží jméno vyvolává přítomnost dané podoby Božství. Když zpíváte jméno vašeho milovaného, přitáhne Ho to k vám blíž. Pak se můžete těšit z Jeho společnosti a On si na oplátku užívá vaší plné pozornosti.

 

CHRÁMOVÉ MODLITBY

Práce je úspěšná, když ji provází Boží požehnání. Když požádáme o požehnání z nebe, jedna hodina takové práce může nahradit celodenní námahu. Skupinová modlitba je silnější než osobní modlitba a povznáší jak samotné účastníky, tak všechny, kteří s nimi přichází do kontaktu.

Chrámové modlitby jsou velkolepé a aktivně zapojují smysly barvami, vůněmi, zvuky, chutěmi a texturami. To vše je nabízeno pro potěšení Pána, který na oplátku všechny zahrnuje svým požehnáním. Modlete se za lidstvo.

PONOŘTE SE DO UCTÍVÁNÍ

Zveme vás na krátkou cestu s Vandhananandou, naším hlavním mezinárodním učitelem recitace saṅskṛtu . Seznámí vás s chrámovými modlitbami, poznáte krásu pūji a dozvíte se více o tom, jak vám rituály pomáhají rozvíjet živý vztah s Božstvím. Setkáte se také s rodinou, kterou navzájem pojí rituály a Bůh.