RITUÁLY

Paramahamsa Vishwananda nám ukazuje, jak si vybudovat živoucí a láskyplný vztah s Bohem. Když zpíváte Boží jména a nabízíte oddanou službu s láskou, můžete zažít důvěrné spojení s Pánem.

“Oddaný by měl uctívat konkrétní podobu Pána, kterou považuje za nejpřitažlivější.”

Srimad Bhagavatam

MILUJÍCÍ A MILOVANÝ

Pokud jsme na duchovní cestě, je to proto, že nás náš milovaný Pán zavolal, aby nám připomenul věčný vztah, který s Ním máme.

Prostřednictvím zpívání Jeho Božích jmen, skrze nabízení obětin a láskyplné uctívání, Jej můžete pozvat, aby se stal součástí vašeho života. Tímto způsobem s Ním můžete prožívat ten nejvyšší vztah milujícího a milovaného.

Toto je živoucí bhakti.

RITUÁLY

V hinduistické tradici se říká: „Pokud věříte, že kámen je kamenem, bude kamenem. Pokud věříte, že je to Bůh, stane se Bohem.” Oddaná služba prováděná s pevnou vírou přivolá do božstva Jeho přítomnost.

Prostřednictvím rituálu uctívání zvaného púdža (puja) můžeme zakusit sladkost péče o Božství. Jako bychom opečovávali kohokoliv jiného koho milujeme – koupeme Jej, oblékáme a krmíme dle vlastního vkusu. Vyjadřujeme tím naši lásku a užíváme si intimitu této společné posvátné chvilky.

VÉDSKÉ RECITACE

Sanskrt je jazyk založený na vibracích a je používán v rituálech a modlitbách již tisíce let. Vibrační frekvence, které vyvolává recitace manter v sanskrtu zklidní mysl a pustí vás přímo do srdce, tam, kde sídlí Božství.

Každé Boží jméno vyvolává přítomnost dané podoby Božství. Zpíváním jmen milovaných si je přitahujete blíž k sobě tak, abyste si mohli užít jejich společnost a oni vaši plnou pozornost.

CHRÁMOVÉ MODLITBY

Bohem požehnaná práce bývá úspěšná. Když si požádáme o požehnání z nebe, jedna hodina takové práce může nahradit celodenní námahu. Skupinová modlitba je silnější než osobní modlitba, povznáší jak samotné účastníky, tak všechny, kteří s nimi přijdou do kontaktu.

Chrámové modlitby jsou okázalé a aktivně zabaví smysly skrze barvy, vůně, zvuky, chutě a textury, vše bývá nabízeno pro potěchu Pána, který na oplátku zahrne každého svým požehnáním. Modlete se za lidstvo.

PONOŘTE SE DO UCTÍVÁNÍ

Zveme vás na krátkou cestu s Vandhananandou, naším hlavním mezinárodním učitelem védské recitace. Seznámí vás s chrámovými modlitbami, poznáte krásu puji a dozvíte se více o tom, jak vám rituály pomáhají rozvíjet živoucí vztah s Božstvím. Poznáte také rodinu, která se propojuje se sebou navzájem a Bohem prostřednictvím rituálů.