STORNO PODMÍNKY pro události pořádané Bhakti Marga ČR

Pokud se akce nemůžete zúčastnit a zrušíte svou účast do 7 dní před konáním události, vrátíme vám kurzovné snížené o manipulační poplatek 100 Kč.
Pokud se akce nemůžete zúčastnit a zrušíte svou účast 6 dní až 1 den před konáním události, vrátíme vám 50 % z ceny.
Pokud se akce nemůžete zúčastnit a zrušíte svou účast v den konání události, bude vám účtováno 100 % ceny.
Své místo můžete převést na náhradníka, kterého si sami zajistíte.
Zrušení rezervace nebo její převedení na jinou osobu je nutné oznámit na e-mail: udalosti@bhaktimarga.cz.
Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.