Souhlas s fotografováním a pořizováním záznamů

Na akci budou pořizovány audio a video záznamy. Označením políčka souhlasím s pořizováním fotografií a videí mé osoby/mého dítěte na společenské akci pořádané Bhakti Margou CZ. Jsem obeznámen/a a souhlasím s tím, že pořízené materiály mohou sloužit k propagačním účelům organizace Bhakti Marga. Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to e-mailem doručeným na czech@bhaktimarga.cz. Neoznačením políčka beru na vědomí, že budu usazen/a v prostoru, kde se nebude fotografovat ani natáčet. Své rozhodnutí mohu na místě v den konání změnit.