Tato událost se opakuje

16led19:0021:30Kruhy čtení nejen Sri Guru Gity

Detaily události

Přijměte pozvání na společné čtení nejen Sri Guru Gity, která se zabývá velkým mystériem vztahu Gurua a Jeho žáka. Číst budeme společně každou neděli v 19.00 hodin prostřednictvím aplikace ZOOM.  Setkání je otevřeno všem zájemcům o prohloubení vztahu s Guruem a také rozšíření znalostí. Čtení Guru Gity propojujeme s verši ze Shreemad Bhagavatamu, Bhagavad Gity a příběhy svatých.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, osvícený duchovní Mistr, poskytl komentář ke Sri Guru Gitě, což je rozhovor mezi Pánem Šankarou a bohyní Párvatí. Párvatí se Šivy ptá: „Kdo je podle tebe na Zemi největší?” Pán Šiva vysvětluje, že nejvyšší podobou na Zemi je podoba Mistra.

Paramahamsa Vishwananda okomentoval velmi jednoduše a přitom výstižně význam každého verše Sri Guru Gity a vysvětluje jak toto učení používat v každodenním životě člověka.  Neexistuje úžasnější cesta jak Gurua poznat blíže, než studium Sri Guru Gity v kruhu Jeho oddaných. Společnost ostatních lidí v sanze, vám pomůže růst a rozvíjet se rychleji a hlouběji.

Nechť je vám odměnou hmatatelná přítomnost Paramahamsy Sri Swamiho Vishwanandy ve vašem každodenním životě.

ONLINE AKTIVITA – ZOOM SETKÁNÍ

DAKŠINA

Činnosti Bhakti Margy ČR můžete podpořit darem nebo odevzdat dakšinu.

KONTAKT

Bližší informace:  Bhaktanugraha Karini Dasi, e-mail:  Karini@bhaktimarga.cz nebo https://t.me/KariniKrishna

Více

Čas

(Neděle) 19:00 - 21:30

Organizátor

Bhaktanugraha Karini DasiSri Yantra   Zlínský kraj