Československý týden 2019 – pobyt v ášramu SPN

Shree Peetha Nilaya - Bhakti Marga Centre and Ashram
Am Geisberg 1-8
65321 Heidenrod - Springen / HE · View Map
Bhakti Marga ČR a Bhakti Marga International
československý týden 2019
KAPACITA NAPLNĚNA

Popis

Bhakti Marga Česká republika ve spolupráci s Bhakti Margou International pořádá pro české oddané a následovníky Paramahamsy Vishwanandy ve dnech 24. až 30. 6. 2019 pobyt v ášramu Shree Peetha Nilaya, domově Božské Matky a Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy v rámci Československého týdne v SPN.

V tomto období budou moci účastníci pobývat v domově Paramahamsy Vishwanandy a trávit čas v Jeho blízké přítomnosti a v přítomnosti dalších svámiů a sváminí.

Pro účastníky tohoto pobytu je připraven pestrý program, v jehož průběhu budou moci všichni zažít dva Daršany a Satsang s Paramahamsou Vishwanandou. V rámci pobytu jsou zajištěny dva povinné okruhy přednášek – Bhagavadgíta a Život a učení Paramahamsy Vishwanandy, a v nabídce je mnoho dalších individuálně volitelných workshopů. Všechny přednášky, které jsou součástí týdenního programu, a individuálně zvoleny workshopy budou simultánně překládány do češtiny/slovenštiny.

Nedílnou součástí programu budou ranní a večerní modlitby, modlitby a meditace v prostorách mandíru Bhutabhrtešvarnath, v pravoslavné kapli a v Babajiho jeskyni, OM Chanting, návštěva výjimečného relikviáře, prohlídka muzea indických Mistrů, procházka (džapa) a meditace v zahradách ášramu, kde každičké místo je prodchnuto Boží přítomností. Podrobnější informace o programu naleznete: zde.

Po celou dobu pobytu se budete moci zapojit do ášramového života SPN i prostřednictvím sévy, která je pro každého duchovně hledajícího velkou milostí.

Týdenní pobyt v SPN je mimořádnou příležitostí k individuálnímu duchovnímu rozvoji. Toto posvátné místo, protkané nádhernými energiemi Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy a Božské Matky, umožňuje každému jedinci nalézt hluboký klid a mír a znovu se napojit na vnitřní moudrost obsaženou v hinduistických posvátných písmech a rituálech.

Základní cena pobytu v ášramu SPN: 8 400 Kč – KAPACITA UBYTOVÁNÍ V ÁŠRAMU NAPLNĚNA
Cena zahrnuje ubytování v ášramu s plnou penzí – vegetariánská sattvická strava a přednášky Bhagavadgíta a Život a učení Paramahamsy Vishwanandy. V ceně není zahrnuto cestovní pojištění (účastníci si zajišťují individuálně). Pro cenu za pobyt dítěte do 18 let nás prosím kontaktujte na mailu ceskytyden@bhaktimarga.cz.

Vaše registrace je závazná po připsání platby na účet Bhakti Marga Česká republika z.s., č.ú. 107-8487400247/0100. Registrovat se můžete nejpozději do 5. 5. 2019. Po tomto termínu je platba nevratná, bude možné si za sebe zajistit náhradníka stejného pohlaví (z důvodu ubytování).

Dle pokynů ze SPN každý účastník Daršanů v rámci československého týdne nesmí absolvovat Daršan v SPN 4 týdny před a 4 týdny po československém týdnu. Důvodem je stále rostoucí zájem o setkání s naším milovaným Gurudžím.

Registrace: Z DŮVODU VELKÉHO ZÁJMU JE JIŽ KAPACITA UBYTOVÁNÍ V ÁŠRAMU A KEMPU NAPLNĚNA. VŠICHNI NOVĚ REGISTROVANÍ SI ZAJIŠŤUJÍ DOPRAVU A UBYTOVÁNÍ SAMI – REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – ZDE

Nově je možné ubytování ve stanech. K dispozici budou dva velké stany, jeden pro matají a druhý pro prabhú. V každém stanu bude 20 malých stanů pro 1 osobu. Toto ubytování je určeno pro dospělé a děti od 12 let. Lidé si musí vzít vlastní spacák, polštář a ručník.
Cena ubytování ve stanech: 6 700 Kč – KAPACITA UBYTOVÁNÍ VE STANECH NAPLNĚNA
Cena zahrnuje ubytování ve stanu s plnou penzí – vegetariánská sattvická strava a přednášky Bhagavadgíta a Život a učení Paramahamsy Vishwanandy. V ceně není zahrnuto cestovní pojištění (účastníci si zajišťují individuálně). Pro cenu za pobyt dítěte od 12 do 18 let nás prosím kontaktujte na mailu ceskytyden@bhaktimarga.cz.

 

Všichni účastníci, kteří budou ubytováni mimo ášram, musí uhradit povinné kurzy Bhagavadgíty a Život a učení Paramahamsy Vishwanandy (70 EUR), případně další kurzy dle vlastního výběru (po 25 EUR za kurz) na recepci SPN.

 

V případě dostatečného zájmu bude Bhakti Marga ČR pro zájemce na Český týden v ášramu SPN organizovat společnou dopravu komfortním autobusem z Prahy (odjezd v pondělí 24. 6. 2019 v časných ranních hodinách – návrat v neděli 30. 6. 2019 v podvečerních hodinách). – Z DŮVODU NAPLNĚNÉ KAPACITY UBYTOVÁNÍ V ÁŠRAMU A KEMPU A MALÉHO ZÁJMU O CESTU AUTOBUSEM  SPOLEČNÁ DOPRAVA NEBUDE ORGANIZOVÁNA

Cena dopravy: 2 900 Kč
Cena zahrnuje dopravu komfortním autobusem do SPN a zpět.
Po připsání platby na účet Bhakti Marga Česká republika z.s., č.ú. 107-8487400247/0100, máte rezervované místo v autobuse. Platba je nevratná, bude možné si za sebe zajistit náhradníka. Registrovat se na společnou dopravu komfortním autobusem můžete nejpozději do 30. 4. 2019.

Pro dotazy k pobytu a registraci na Český týden kontaktujte: ceskytyden@bhaktimarga.cz

Věříme, že v klidu několika dní budeme mít dostatek příležitostí vstoupit do svého nitra, otevřít svá srdce a procítit naplno přítomnost a energii osvíceného Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy a seznámit se blíže s hnutím Bhakti Marga, za jehož vznikem Svámí stojí. Využijme této krásné příležitosti být v přítomnosti Gurudžího a těšíme se na společný pobyt v ášramu Shree Peetha Nilaya.

S láskou
Bhakti Marga Česká republika

Plakát k události

Event Poster